Enkel administrering av garasjen

I Parqio Admin kan den som er ansvarlig for garasjen få oversikt over bruken av garasjeplassene, gi tilgang til brukere og bestille tjenester.

Dette er Parqio Admin

Nytt

En enklere hverdag med "digital nøkkel"

Beboerne kan åpne garasjeporten på den måten som passer dem best. Tilgangen knyttes til telefonnummeret og bilen til hver enkelt beboer eller gjest. Det gjør at de kan åpne porten med app, oppringning og automatisk gjenkjenning om hverandre. Nå er det slutt på garasjenøkler eller fjernkontroller som blir borte.

Nytt

Enkel administrasjon via web og mobil

Administrer parkeringsplasser, brukere og tilgangen til garasjen fra web og mobil. Administratorer av garasjen kan logge seg på nettsiden Parqio Admin fra hvor som helst.

Nytt

Lavere og mer forutsigbare utgifter

Administrasjonen av garasjen, biler og brukere gjennom Parqio Admin er så enkel at det vil kunne spare borettslaget for mye tid. Og siden nøklene er digitale, slipper beboerne å betale for fysiske garasjenøkler, batterier og fjernkontroller.

Se hva Parqio koster

Nytt

Velg hva beboerne skal styre selv

Velg hvilke funksjoner som skal være tilgjengelige for beboerne. For eksempel, om beboere skal kunne legge til biler eller gi andre tilgang til garasjen.

Hvordan fungerer Parqio i hverdagen for beboere?
Les mer om hvordan Parqio-appen gjør det enkelt å åpne porter og dele parkeringsplasser med gjester.
Eller fortsett til pris og bestilling.

Spørsmål og svar om Parqio Admin

Kan Parqio brukes til gjesteparkering?

Ja, vi kan sette opp egen logikk for gjesteparkeringsplasser i og utenfor garasjen slik at beboerne kan registrere inn gjester i appen. Beboerne kan også gi gjester tilgang til egen plass dersom det ikke finnes gjesteplasser tilgjengelig.

Må jeg registrere alle som skal ha tilgang?

Ja, alle som skal ha tilgang til garasjen må legges inn i Parqio. Styret registrerer enkelt hvem som disponerer hvilke plasser i administrasjonsløsningen, og kan der velge å la eieren av plassen selv invitere andre familiemedlemmer og gjester.

Kan Parqio installeres i vår garasje?

Ja, Parqio kan installeres i alle garasjer med motorisert port. Under befaringen avklarer vi ønsket oppsett og løsning.

Hvem kontakter jeg ved feil på porten?

Vår supportavdeling er tilgjengelig 24/7 og svarer innen 5 minutter. Dersom dere opplever problemer med tilgangen til garasjen kontakter dere oss via chat. Ved feil på porten kontakter vi portleverandøren direkte.

Vil de eksisterende fjernkontrollene fortsatt fungere når vi installerer Parqio?

Ja, eksisterende adgangsløsninger vil fungere som før, inntil dere eventuelt beslutter å fase dem ut.

Hvem får tilgang til garasjen?

Tilgangen til garasjen administreres av styret eller garasjeansvarlig i en egen administrasjonsløsning (Parqio Admin). Styret kan velge å la egne beboere invitere gjester. Alle brukere registreres og godkjennes gjennom Parqio.

Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Org. nr. 922 590 265