Sammen for gode bymiljøer

Parqio-systemet forbinder bolig­utbyggere, tjeneste­leverandører og beboere.
Vi ønsker å skape bære­kraftige mobilitets- og tjeneste-hubber i private felles­garasjer
Byene er i forandring, både når det gjelder krav til mer bærekraftige løsninger og mindre tilgjengelig gateparkering. Varer og mat blir i økende grad levert helt hjem og det er et voksende behov for hjemmebesøk av omsorgs­personell. I tillegg ser vi med glede at stadig flere bebobere i byer velger bildeling.

Parqio er et komplett garasje­system som gjør det mulig for boligutbyggere å planlegge med de ubrukte ressursene som finnes i private fellesgarasjer. Det er verken bærekraftig eller nødvendig å bygge parkeringsplasser til alle beboere. Vi ønsker heller å tilgjengeliggjøre dette verdifulle arealet på ulike måter, både for beboere og tjenestetilbydere.

Parqio er kjernen i et økosystem av etterspurte tjenester innen bilpleie, miljøvennlig avfallshåndtering, varelevering, bildeling, m.m. som kan leveres direkte i private fellesgarasjer. Ved hjelp av Parqio kan boligutviklere, beboere og tjenestetilbydere dra nytte av hverandre, og samtidig bidra positivt til bymiljøet.

Er du en boligutvikler som deler våre visjoner og ambisjoner? Da vil vi gjerne høre fra deg! Send en mail til ketil@parqio.com for å avtale en hyggelig og inspirerende prat om muligheter innen fremtidens byutvikling.
Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Org. nr. 922 590 265
We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, to provide social media features and to enhance and customise content and advertisements.