Enkel administration av garaget

I Parqio Admin kan den ansvariga för garaget få en överblick över användningen av garageplatserna, ge tillgång till användare och beställa tjänster.

Detta är Parqio Admin

Nytt

En enklare vardag med en "digital nyckel"

Invånarna kan öppna garageporten på det sätt som passar dem bäst. Åtkomsten är kopplad till telefonnummer och bil för varje enskild boende eller gäst. Detta gör att de kan öppna porten med app, uppringning och automatisk igenkänning en efter en. Garagenycklar eller fjärrkontroller är nu borta.

Nytt

Enkel administration via webb och mobil

Hantera parkeringsplatser, användare och tillgång till garaget från webb och mobil. Chefer för garaget kan logga in på Parqio Admin från var som helst.

Nytt

Lägre och mer förutsägbara utgifter

Administrationen av garaget, bilarna och användarna genom Parqio Admin är så enkel att det kommer att spara bostadsföreningen mycket tid. Och eftersom nycklarna är digitala behöver invånarna inte betala för fysiska garagenycklar, batterier och fjärrkontroller.

Se vad Parqio kostar

Nytt

Välj vad de boende ska styra själva

Välj vilka funktioner som ska vara tillgängliga för de boende. Till exempel om invånarna ska kunna lägga till bilar eller ge andra tillgång till garaget.

Hur löser Parqio vardagsproblem för invånarna?
Läs mer om hur Parqio App gör det enkelt att öppna portar och dela tillgång till parkeringsplatser.
Eller fortsätt til Priser och Beställning.

Frågor och svar om Parqio Admin

Vem får tillgång till garaget?

Tillgången till garaget hanteras av styrelsen eller garagechefen i en separat administrationslösning (Parqio Admin). Styrelsen kan välja att låta sina egna invånare bjuda in gäster. Alla användare är registrerade och godkända via Parqio.

Fungerar de befintliga fjärrkontrollerna fortfarande när vi installerar Parqio?

Ja, befintliga åtkomstlösningar fungerar som tidigare tills du bestämmer dig för att fasa ut dem.

Vem ska jag kontakta vid fel på porten?

Vår supportavdelning är tillgänglig 24/7 och svarar inom 5 minuter. Om du upplever problem med tillgång till garaget, kontakta oss via chatt. Vid fel på porten kontaktar vi portleverantören direkt.

Kan Parqio installeras i vårt garage?

Ja, Parqio kan installeras i alla garage med motoriserade dörrar. Under inspektionen klargör vi önskad layout och lösning.

Måste jag registrera alla som skal ha tillgång?

Ja, alla som ska ha tillgång till garaget måste vara intagna i Parqio. Styrelsen registrerar enkelt vem som disponerar vilka platser i administrationslösningen, och kan välja att låta platsägaren själv bjuda in andra familjemedlemmar och gäster.

Kan Parqio användas för gästparkering?

Ja, vi kan skapa egen logik för gästparkeringsplatser i och utanför garaget så att invånarna kan registrera gäster i appen. Invånarna kan också ge gästerna tillgång till sin egen plats om det inte finns några lediga platser.

Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Norge
Org. nr. 922 590 265
We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, to provide social media features and to enhance and customise content and advertisements.