Industri

Parqio i industrien

I dag brukes Parqio i alt fra toghaller til utlevering av leiebiler. Våre industri­kunder setter pris på fleksibi­liteten, robustheten og sikkerheten som Parqio-systemet gir.

Foto: Bertel O. Steen
Bertel O. Steen styrer portene i flere av verkstedhallene ved hjelp av Parqio.

Sikkerhet

Om det er en lager­hall eller et inngjerdet uteområde, – det er portene og hvem som har tilgang som er avgjørende for sikker­heten. I Parqio Admin har dere full kontroll over tilganger og statusen på alle porter.

Adgangskontroll og digitale nøkler
  • Gi leverandører, partnere og kunder tidsbegrenset tilgang til porter og dører.
  • Ingen fysiske garasje­­nøkler eller fjern­kontroller. Tilgang kobles til brukernes mobil­numre slik at ingen har uregistrert tilgang.
  • Velg om brukere skal kunne dele tilgang videre med leverandører og kollegaer gjennom appen.
Portstatus i sanntid og fjernbetjent åpne/lukk
  • Se i sanntid om porten er åpen eller lukket, og når den ble betjent sist.
  • Bli varslet når porten står oppe unormalt lenge.
  • Åpne og lukk porten uten å måtte være fysisk tilstede *.
*Forutsetter at porten tilfredsstiller krav til fjernåpning/-lukking.
Foto: Biosirk
Med Parqio kan driftsleder hos Biosirk enkelt gi tilgang til transportselskaper som skal inn i anlegget for å levere biprodukter som skal videreforedles.

Fleksibel portåpning

Porter som er koblet til Parqio, kan åpnes på flere måter.

Automatisk
Porten åpner seg auto­matisk for de med tilgang. Brukerens mobil­telefon er nøkkelen, men kan forbli i lomma. Telefonens posisjon og hastighet sørger for en full­stendig sømløs portåpnings­opplevelse.
Med app
Gratis Parqio-app for Android og iPhone. Eller integrert med Unloc, hvis dere bruker det.
Med oppringning
Ring porten opp. Har garasjen flere porter, får brukeren opp tastevalg.
Hør hvordan det høres ut

Ubegrensede muligheter

Parqio dekker mange behov "rett ut av boksen" og videre­utvikles stadig med nye muligheter. Vi har også gode erfaringer med å integrere Parqio i eksiste­rende løsninger.

Integrasjoner
Ved helt spesifikke behov, kan det være mulig å integrere Parqio dypere med deres systemer. Vi har god erfaring med å integrere Parqio i eksisterende løsninger for både kontor, bolig, transport og industri. Snakk med oss om skreddersydde integrasjoner.
Kommer
Tidsstyring av porter
  • Sett opp tidsstyring av portene, som at en port skal stå åpen til et bestemt klokkeslett.
  • Gir både enklere tilgang og reduserer belastning på portene.
Kommer
Avansert portstatus
  • Full oversikt over sykluser per port
  • Avslør portslitasje gjennom endringer i åpne-hastighet
Foto: Stig Andre Egilsønn Snoen
Parqio sørger for garasjetilgang for både tog og verkstedpersonale i Bane NORs toghall på Hauerseter stasjon.

Svært fornøyde
Vi er svært fornøyd med Parqio som løsning i vår garasje. Det er raskt og enkelt å administrere og automatisk åpning gjør det veldig enkelt for våre sjåfører.
Ali Saleh
COO, Taxi 1000 AS

Lett å administrere porter
Vi bruker Parqio til porter for tog og kjøretøy. Fungerer veldig bra, lett å administrere og mye enklere for brukerne.
Vegard André Jørgensen
Driftsansvarlig Hauerseter

Enkelt og effektivt
Parqio har virkelig forvandlet måten vi håndterer parkerings­utleie på. Deres enkle og effektive admini­strasjon har gjort hele prosessen sømløs og bekymrings­fri for oss som utleiere. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd med tjenesten deres.
Martin Aketun
Eiendomssjef , Newsec Property Asset Management
We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, to provide social media features and to enhance and customise content and advertisements.