Foto:
No items found.

Når 2G-nettet slukkes, vil tusenvis av garasjeport­åpnere slutte å fungere

Telenor og Telia har varslet at de vil slukke 2G-nettet i 2025. Mange garasjeport­åpnere har kun støtte for 2G og 3G, og disse vil da slutte å fungere. Dette gjelder ikke garasjer med Parqio.

GSM garasjeportåpner er en type portåpner som bruker mobiltelefon­nettet til å åpne garasjeporten. De fungerer ved at du sender en melding eller ringer fra mobiltelefonen for å åpne porten.

GSM-åpnere har vært populære i mange år på grunn av deres pålitelighet og brukervennlighet. Fordelen er at du kan åpne porten fra hvor som helst, så lenge du har tilgang til mobilnettet. Det er heller ikke behov for en egen, ofte kostbar fjernkontroll.

Utfordringen er at mange garasjeportåpnerne kun har støtte for 2G og 3G. 3G-nettet ble slukket i 2020, og mobiloperatørene har varslet at de vil fase ut 2G-nettet i løpet av 2025. Når 2G-nettet stenges vil ikke disse enhetene lenger fungere.

Hvorfor stenges 2G-nettet?

Det er mobiloperatørene som tar avgjørelsen om utfasing av mobilteknologi ut ifra forretnings­messige og nettverkstekniske vurderinger, som for eksempel kostnader ved å opprettholde 2G-nettet, og utbygging av nett basert på ny teknologi.

2G-nettet er basert på eldre teknologi som ikke lenger er nødvendig for dagens krav til mobilkommunikasjon. Mobiloperatørene ønsker å frigjøre frekvensområder og ressurser for å kunne tilby raskere og mer pålitelig kommunikasjon på nyere teknologier som 4G og 5G. Når mobiloperatørene stenger 2G-nettet, vil de kunne redusere kostnader ved å vedlikeholde et eldre nettverk som ikke lenger er like effektivt eller populært.

Det er også verdt å merke seg at mange enheter som bruker 2G-nettet, inkludert eldre GSM garasjeportåpnere, blir stadig mer utdaterte og erstattet av nyere teknologi. Dette betyr at behovet for å opprettholde et 2G-nettverk gradvis minker over tid.

Hva bør eiere av eldre GSM garasjeportåpnere gjøre?

For å møte utfordringene som følger med nedstengning av 2G- og 3G-nettene, vil det være viktig for bedrifter og boligselskaper å undersøke om garasjeportåpneren har støtte for 4G eller 5G-nettene, eller har trådløse kommunikasjonskanaler som Wi-Fi eller Bluetooth. Enhetene er ofte levert av portleverandøren, og de bør kunne svare på dette. I noen tilfeller er det også mulig å finne informasjon om dette i bruksanvisningen.

Dersom enhetene kun har støtte for 2G/3G vil de ikke lenger fungere når 2G-nettet slukkes. Selv om det kan være kostbart å oppgradere eller erstatte enhetene, vil dette være nødvendig for å sikre at adgangskontrollsystemene fungerer som de skal og at beboere og bedrifter fortsatt har tilgang til garasjen.

Fordelene med å oppgradere til Parqio

Parqio er en rask, enkel og kostnadseffektiv oppgradering av fellesgarasjen som støtter 4G/5G, og som er kompatibel med alle eksisterende, elektriske garasjeporter.

En av de største fordelene med Parqio er brukervennligheten for brukerne. Garasjeporten åpnes med skiltgjenkjenning, oppringning eller en app på telefonen. Garasjeansvarlig kan også aktivere en funksjon som lar beboere dele tilgang med venner og familie, slik at de kan åpne porten når eieren ikke er til stede.

En annen fordel for garasjeansvarlig er mindre administrasjon og bedre kontroll. En egen, brukervennlig administrasjons­løsning gjør det enkelt å legge til brukere, og få oversikt over hvem som har tilgang til garasjen til enhver tid. Løsningen fungerer like fint på mobil som på nettbrett og pc.

Parqio er en rask, enkel og kostnadseffektiv oppgradering av fellesgarasjen som ikke berøres av at 2G-nettet slukkes.
Fakta

Parqio-systemet

  • Over 10.000 daglige portåpninger
  • Åpne porten med app, automatisk og oppringning
  • Kontakt oss for mer info om Parqio