Foto:
Parqio sørger for en enklere hverdag: Grunn #2

Bildelings­biler fra Otto i garasjen

Parqio og Otto tilbyr bilfrihet som en del av et komplett system for fellesgarasjen. Slik kan du enkelt velge bort egen bil, booke varebil når du trenger det og redusere bilbruken din. Vi bygger bærekraftige bymiljø gjennom gode mobilitetsløsninger. Ny teknologi sørger for en sømløs hverdag.

Bilfrihet i fellesgarasjen

I en fersk undersøkelse fra Opinion svarer halvparten av nordmenn at de har redusert eller ønsker å redusere bilbruken sin. Samtidig er delingsøkonomi en voksende trend, samt ønske om tjenester og opplevelser fremfor varer og eiendeler. Når holdningen til reduksjon av biltrafikk og transportmidler på deling peker i riktig retning, er potensialet stort.

Likevel svarer 1 av 3 nordmenn at de ikke bruker bildelingstjenester i dag fordi de ikke er tilgjengelig. Mulighetsrommet som ligger i private garasjeanlegg er nøkkelen. Parqio eliminerer garasjeporten som en barriere, tilgjengeliggjør parkeringsplasser og legger til rette for verdifulle integrasjoner som bildeling og elsykler.

Ny teknologi baner vei for bærekraftig verdiskapning. Bilfrihet i fellesgarasjen er en del av fremtidens løsning.

Bærekraftig synergieffekt

La oss illustrere med et eksempel fra et sameie i Oslo. Slik kan gode, brukervennlige mobilitetsløsninger se ut i praksis:

I Frysjalia er Parqio installert i sameiets garasjeanlegg. Med Parqio muliggjøres tilgang på bildelingsbiler fra Otto i garasjen. Utfordringen i Frysjalia var at sameiet ikke hadde ledige parkeringsplasser i garasjen til bildelingsbiler. Parqio inkluderte beboerne i Frysjalia i prosessen, og fikk kartlagt at flere beboere ikke brukte parkeringsplassene sine. De aktuelle beboerne kunne godt tenke seg å dele sin parkeringsplass med bildelingsbiler fra Otto. Nå har Frysjalia bildelingsbiler fra Otto i garasjen som er tilgjengelige for hele nabolaget. Med en slik løsning kan sameiet på sikt redusere kostnader forbundet med bildeling.

Parqio fungerer som et mellomledd mellom styret, beboere og bildeling fra Otto. Vi hjelper styret med å kartlegge garasjekapasitet og beboere som ønsker å dele langtidsledige parkeringsplasser. I samarbeid med Otto kan vi tilby bildelingsbiler i garasjen som er tilgjengelige for hele nabolaget.

Sammen skaper vi bilfrihet i fellesgarasjen. Sammen skaper vi bærekraftige nabolag. Sammen skaper vi fremtidens byer.
No items found.