Foto:
Catchlight
Pressemelding

OBOS og AF åpner garasje­porter med Parqio

Oppstartsselskapet Parqio har et ambisiøst mål om å forbedre bymiljøer gjennom sitt smarte garasjesystem. Nå får de OBOS og AF Gruppen med på laget som investorer.

Da startupen Parqio så dagens lys i 2019 tok de tak i en hittil uløst oppgave – å skape en digital og fremtidsrettetløsning for administrasjon av garasjer i sameier, borettslag, næringsbygg, ogindustribygg.

To år senere har selskapet betydelig vekstog flere boligprosjekter på kundelisten, og får nå med seg OBOS og AF Gruppenpå eiersiden gjennom Construct Venture og OBOS Oppstart.

- I dag har beboere med fellesgarasjeanlegg kun mulighet til å åpne porter via telefonoppringning eller SMSeller fysisk fjernkontroll. Vi ønsker å eliminere garasjeporten som en barrierefor tjenester og nye muligheter, og ambisjonen er å videreutvikle løsningen tilå også bli en plattform som muliggjør effektiv utnyttelse av garasjeanlegg,spesielt egnet for tettbygde områder, forklarer daglig leder Ketil Høigaard iParqio.

En døråpner til bransjen

Løsningen er like enkel som den er smart;den lar brukere og sameier sømløst åpne garasjeporter via kamera eller en spesialutvikletapp. Et borettslag med et lukket garasjeanlegg som vil bruke Parqio, trengerkun en tilleggskomponent fra Parqio.

- Løsningen som er i markedet nå,forenkler styret eller forvalteren sin administrasjon av garasjen. Videreforenkles det med at fjernkontrollen erstattes med en app på mobilen. Aktørersom Defigo og Unloc tar hånd om inngangsdører med annen teknologi, og her erdet allerede samarbeid om å integrere hverandres løsninger for å kunne dekkehele byggets tilgangsbehov, forteller Jan Fossgård, direktør i OBOS- og AF-eideConstruct Venture.

- Gjennom OBOS Oppstart ønsker vi å investere i bærekraftigeselskap som bidrar til å digitalisere bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen tilfordel for våre medlemmer og kunder. Vi har stor tro på at Parqio sin teknologivil kunne føre til bedre utnyttelse av garasjeanlegget, særlig i storbyene derparkering er en knapphetsfaktor. På sikt vil Parqio også tilrettelegge for etbredt spekter av tredjepartsløsninger, sier konserndirektør Ingunn Andersen Randai OBOS.

Med disse investeringene, vil Parqio fåtilgang til OBOS og AFs prosjekter, og selskapenes fagkompetanse. For andreoppstartsselskaper har dette fungert som en døråpner til bransjen.

- Vi har testet ut løsningen i flere AF- ogOBOS-prosjekter, med stort hell. Brukervennligheten, potensialet ogfremtidsambisjonene til Parqio passer godt inn i vår felles portefølje avoppstartsselskaper, og vi gleder oss til å følge selskapet videre og støttevidereutviklingen av produktet, sier Fossgård.

Skal bli garasjeanleggets Airbnb

Parqios ambisjon er å videreutvikleløsningen til å også bli en plattform som muliggjør effektiv utnyttelse avgarasjeanlegg, spesielt egnet for tettbygde områder. Ambisjonen er atplattformen skal inneholde integrasjoner mot en rekke tjenesteleverandører,deriblant bildeling, ladestasjoner, hjemlevering og hjemmetjenester, som larprivate og eiendomsforvaltere utnytte kapasiteten slik de ønsker.

–Parqio vil kunne bidra til å skape merplass til det vi ønsker mer av i byene, slik som flere og bedre sykkelveier,grøntarealer og gågater, forklarer daglig leder Ketil Høigaard i Parqio. Itillegg gjør vi det mulig for garasjeadministratorer å utnytte arealet inne igarasjen på helt nye måter – for eksempel gjennom nye tjenester som kommer tilgarasjen eller utleie av ledig plass.

Løsningen utvikles slik atadministrasjonseier kan bestemme om tjenestene gjøres tilgjengelig kun forbeboerne knyttet til garasjeanleggene. Plattformen skal sikre at garasjeporteneåpnes til riktig tid for de som har rettmessig tilgang.

– Parqio tilbyr en digital garasjenøkkelog tilgjengeliggjør ledig garasjekapasitet i takt med at innbyggernes behovutvikler seg. Det finnes foreløpig ingen løsning på markedet i dag som bidrartil å utnytte den ledige kapasiteten i private garasjeanlegg. Her er det etstort potensial som drar i retning av urban, grønn mobilitet og dekkerfremtidige behov på en bærekraftig måte, sier Ketil Høigaard.

Om Construct Venture:

Med sin satsing på vekstselskaper gjennomConstruct Venture, vil AF Gruppen og OBOS bidra til å skape en smartere og merfremtidsrettet leverandørindustri innen bygg og anlegg som også sikrer bransjenkonkurransekraft. Samarbeidet er industrielt forankret basert på smart kapital,der AF og OBOS i tillegg til finansiell styrke bidrar med bransjekompetanse,prosesser og velfungerende systemer. Selskapene tilgjengeliggjør sineprosjekter for utprøving og utvikling av teknologi konsepter i storskala.

Om OBOS Oppstart:

Gjennom OBOS Oppstart investerer OBOS i oppstartsselskaper som harpotensial til å bidra til utvikling og vekst i bygg-, anlegg- ogeiendomsbransjen – med fokus på miljø og bærekraft, innovasjon og teknologi.OBOS samarbeider med selskapene i en tidlig fase ved å bruke egen erfaring,kompetanse og kapital. Målet for alle investeringene er å bidra til å utviklegode bo- og bymiljøer som kommer OBOS-medlemmene til gode.

Mer om denne saken på Shifter

No items found.