Foto:
Garasjetips

4 gode grunner til å droppe fjern­kontroll

Er du lei av nøkler og fjernkontroller på avveie? Her er 4 gode grunner til å droppe fjernkontroll som garasjeportåpner.

1) Avhengig av en fysisk gjenstand

Fjernkontroll krever fysisk nærhet til garasjeporten, og er kun enkel og tilgjengelig dersom du har den liggende i bilen. Du er til enhver tid avhengig av å ha med deg fjernkontrollen, for eksempel når du ikke kommer med bil, men skal inn i garasjen med sykkel.

2) Vanskelig å holde oversikt over hvem som har tilgang til garasjen

Fjernkontroller, nøkler og nøkkelbrikker mistes og lånes bort. Batterier på fjernkontroller må skiftes, og nye må bestilles opp, programmeres og distribueres. Fysiske hjelpemidler som fjernkontroller og nøkler må også kreves inn eller overleveres til nye eiere eller leietakere. Det gjør det vanskelig, og ikke minst tidkrevende, å ha oversikt over hvem som har tilgang til garasjen til enhver tid.

Med Parqio kan beboere åpne garasjeporten med app eller automatisk. (Foto: Parqio)


3) En dyr investering totalt sett

Fjernkontroll som garasjeportåpner er en dyr investering totalt sett, og den totale kostnaden er ofte vanskelig å forutsi. En fjernkontroll som koster mellom 500 og 1000,- pr stk. vil utgjøre en investering på minst 50.000-100.000,-, i et gjennomsnittlig sameie med 100 garasjeplasser. Her er ikke tiden styrer i sameier og borettslag bruker på administrasjon av dette medregnet. Det vil også være en betydelig kostnad hver gang beboere mister eller blir frastjålet fjernkontrollen.

4) Lite fleksibilitet ved utleie av garasjeplass og gjestetilgang

Det kreves ofte én fjernkontroll per person eller kjøretøy. For å gi gjestetilgang må du møte gjester ved garasjeporten, eller låne ut fjernkontrollen til leietakere og andre som kommer regelmessig på besøk. Det er også upraktisk om fjernkontrollen ligger i bilen, og du må åpne garasjeporten for å komme inn med for eksempel barnevogn eller du har glemt noe i bilen.

Digitale fellesgarasjer er morgendagens løsning. Parqio tilbyr en smart, fremtidsrettet løsning for administrasjon av garasjer i sameier, borettslag og næringsbygg. Med en digital garasjenøkkel finnes det ingen nøkler eller fjernkontroller på avveie. Bedre administrasjon, økt trygghet og lavere kostnader er bare noen av fordelene ved å velge et digitalt garasjesystem fra Parqio.
Fakta

Parqio-systemet

  • Over 10.000 daglige portåpninger
  • Åpne porten med app, automatisk og oppringning
  • Kontakt oss for mer info om Parqio