Foto:
Parqio sørger for en enklere hverdag: Grunn #1

Slik bygger vi frem­tidens felles­garasjer

I dag bor 80% av Norges befolkning i byer og tettsteder, og veksten er forventet å øke i nær fremtid. Samtidig er fremtidens transportmidler i endring. Byer i vekst har behov for effektiv og dynamisk bruk av arealet under byene. Vi trenger helhetlige grep og integrert samarbeid for å bli funksjonelle og bærekraftige.

Parqio eliminerer garasjeporten som barriere, i takt med at innbyggernes behov utvikler seg. Vi tilbyr en digital garasjenøkkel som lar deg åpne garasjeporten automatisk – uansett fremkomstmiddel.

Slik kan vi gå fra private garasjeanlegg til store fellesgarasjer. Ny teknologi og helhetlige løsninger legger rammene for fremtidens byer.

Automatisk portåpning uten kamera

Glem fjernkontroll og skiltgjenkjenning. Automatisk portåpning uten kamera eliminere garasjeporten som barriere på en helt ny måte.

Teknologien fungerer ved at vi erstatter kameraet med geoposisjonering av brukerens mobiltelefon, kombinert med et BLE (Bluetooth Low Energy) beacon som monteres ved porten. Et beacon er små batteridrevne enheter som sender ut informasjon som kan plukkes opp av mobiltelefoner i nærheten.

Signalene sendes ut ved hjelp av Bluetooth-teknologi, og kan stilles inn slik at mobiltelefonen registrerer signalet på inntil 70 meters avstand. Dermed kan vi starte åpningen av porten så tidlig at brukeren ikke må vente foran porten.

Kombinasjonen av posisjoneringen av mobiltelefon, et beacon og våre egne algoritmer sikrer at porten kun åpner seg når brukeren har en intensjon om å kjøre inn i garasjen.

En trygg og sikker løsning

Med en digital garasjenøkkel fra Parqio vil du alltid ha kontroll på hvem som har tilgang til garasjen. Vi sørger for at kun brukere med gyldig tilgang får tilgang til garasjen gjennom en sikkerhetssjekk. Det betyr at brukerens mobiltelefon kommuniserer ikke direkte med porten, men går via Parqio’s plattform. Slik kan vi sjekke om en bruker har gyldig tilgang til garasjen før vi sender et signal om å åpne porten. Det beste – alt skjer på brøkdelen av et sekund!

Tilrettelegge for valg av grønne mobilitetsløsninger

Ny teknologi gir mulighet til å utvikle smarte, fremtidsrettede byer. Likevel er teknologien bare et middel. Vi må bruke ny teknologi på en smart måte for å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. Teknologien må legge forholdene til rette slik at det blir enkelt å velge alternativer som er bærekraftige.

I dag bruker flere innbyggere sykkel til og fra jobb, og bildelingsbil når de skal kjøre ungene på aktiviteter. Det funker dårlig med fjernkontroll som ligger i dashbordet på bilen eller i jakkelomma.

La oss ta eksempelet med sykkel. Effektiv utbygging av sykkelveier i byer er et bærekraftig tiltak. Samtidig er det viktig å ta med i beregningen at en sykkeltur starter og avslutter der du parkerer sykkelen. Skal vi gjøre det lettvint og attraktivt å velge sykkel fremfor privatbil, må vi eliminere barrierer som garasjeporten.

Nøkkelen ligger i å sikre at grønne mobilitetsløsninger er optimalt tilrettelagt fra A til Å. Når ny teknologi implementeres i takt og tråd med innbyggernes behov, skaper vi vinn-vinn-løsninger.

Åpne nabolag og store fellesgarasjer

Bærekraftige byer kjennetegnes ved at de er tette, urbane og mangfoldige. Når vi bor tettere, kommer andre mennesker nærmere og forskjeller blir synligere. Da er det viktig at garasjeanlegg og fellesområder er universelt utformet slik at de kan brukes av alle.

Med automatisk portåpning kan garasjeporten åpnes automatisk – ikke bare for biler, men for alle fremkomstmidler. Uavhengig om du kommer på motorsykkel, transportsykkel, i bildelingsbil eller ønsker at taxisjåføren skal kjøre deg helt inn i garasjen.

Med ny teknologi kan vi motvirke tendenser til lukkede nabolag og delte byer, og skape åpne nabolag som alle kan ta del i. Slik kan vi spille på lag med mangfoldigheten. Det handler om å skape byer som legger til rette for et godt og lettvint hverdagsliv for alle – og som bidrar til høy livskvalitet og bærekraftige bymiljø.

Sammen skaper vi store fellesgarasjer. Sammen skaper vi åpne nabolag. Sammen skaper vi bærekraftige byer.
Fakta

Parqio-systemet

  • Over 10.000 daglige portåpninger
  • Åpne porten med app, automatisk og oppringning
  • Kontakt oss for mer info om Parqio